Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü

GENEL AÇIKLAMALAR: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusuna (“Ahu Hastanesi”) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında […]

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİİÇİN AYDINLATMA METNİAydınlatma Metni Amacı ve KapsamıMARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişiselverilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuatkapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM […]

Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİAydınlatma Metni Amacı ve KapsamıMARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişiselverilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasalmevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle veyöntemlerle işlemekteyiz.MARMARİS […]

Personel Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MARMARİSSAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ PERSONELLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİAydınlatma Metni Amacı ve KapsamıMARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizinkorunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve“veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve […]

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (AHU HASTANESİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 4.1.2. İdari TedbirlerAhu Hastanesi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için alınan idari tedbirler: 4.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi Ahu Hastanesi bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan Ahu Hastanesi adına, […]

Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası

-1- Video Kamera İzleme Politikası’nın Amacı ve KapsamıMarmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Ahu Hastanesi”), güvenlikkamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğinisağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izlemefaaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve ÖzelGüvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olaraksürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı […]

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AHU HASTANESİ İNTERNETSİTESİ İÇİN AYDINLATMA METNİAydınlatma Metni Amacı ve KapsamıMarmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbiralmaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu”sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.Marmaris Sağlık […]