Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü

GENEL AÇIKLAMALAR: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusuna (“Ahu Hastanesi”) başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında […]

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle […]

Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİ Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” […]

Personel Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ PERSONELLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri […]

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (AHU HASTANESİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 4.1.2. İdari TedbirlerAhu Hastanesi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve hukuka aykırı erişimin engellenmesi için alınan idari tedbirler: 4.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi Ahu Hastanesi bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Komitesi mevcuttur. Komite, veri sorumlusu olan Ahu Hastanesi adına, […]

Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası

1- Video Kamera İzleme Politikasının Amacı ve Kapsamı Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Ahu Hastanesi”), güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. […]

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AHU HASTANESİ İNTERNET SİTESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda […]

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası (İşbu metin kapsamında Politika olarak anılacaktır); MARMARİS SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Ahu Hastanesi) tarafından işletilmekte olan internet sitesini ilgilendirmekte; Ahu Hastanesinin çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanırken karşınıza çıkan “banner” veya “pop up” da yer alan çerez politikasına ilişkin bilgilendirmeyi kabul etmeniz ile çerezlerin işbu Politika`da belirtilen şekilde işlenmelerine ve kullanılmalarını […]