1.5 Tesla MR

Teknolojilerimiz

1.5 Tesla MR

1,5 Tesla MR cihazımız,yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımızın hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkanı sağlamaktadır.Klasik MR incelemelerinin yanında diffüzyon ve dinamik kontrastlı MR incelemeleri, kranial, meme ve batın incelemelerinde hastalarımıza yeni imkanlar sağlamaktadır. Kranioservikal, batın ve periferik anjiografik tetkikler kontrastlı veya kontrast kullanılmadan, noninvaziv olarak başarıyla uygulanmaktadır.