Ameliyathane

Tıbbi Birimler

Ameliyathane

Ahu Hastanesi 1993 yılında, kuruluşundan bu yana bölgenin en güvenilir hastanesi olma özelliğini ameliyathane departmanının teknik alt yapısı, cihaz ve monitörizasyon imkanları, deneyimli doktor ve ekip kadrosu ile korumaktadır.    

Cerrahi  girişim geçirecek olan bir hasta için ne denli güvenilir bir ortamda, hangi anestezi ve cerrahi şartlar altında müdahale olacağı oldukça önemlidir. Hastanın bu endişesi ve sorusuna verilebilecek en tatminkar cevap; ameliyathane şartlarımızın, sterilizasyon kurallarımızın, anestezi ve cerrahi ekiplerimizin tam ve donanımlı olmasıdır. Bir ameliyatın en ideal koşullarda gerçekleşmesinin ön planda tutulduğu Ahu  Hastanesi ameliyathanelerinde, ekip çalışmasına oldukça önem verilmekte, çağdaş teknik ve bilimsel destek ile insan sağlığında en yüksek standardı yakalama amacına yönelik hizmet sunulmaktadır.

Ahu Hastanesi, kurulduğu günden bu yana ameliyathaneleri ve uluslararası standartlardaki hizmet kalitesi ile hastalarımızın her tür tıbbi ve cerrahi müdahale için güvenle başvurduğu ve tatminkar bir hizmet aldığı yüksek standartlarda bir sağlık kurumu olmuştur.

Özellikle acil vakalarda her türlü cerrahi müdahalenin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabildiği bir altyapıya sahip  olan ameliyathanelerimiz, Türkiye’de ilk endoskopik cerrahinin yapılmaya başlandığı kurumların da arasındadır.

Ameliyathane departmanı ekibi daha iyi hizmet için sürekli meslek içi eğitim almakta, bu sayede  ameliyathane çalışanları, 24 saat her türlü cerrahi girişimi yapabilecek şekilde eğitilmektedir.