Genel Cerrahi

Branşlarımız

Genel Cerrahi

Hastanemiz genel Cerrahi polikliniğinde mide ve bağırsak hastalıkları, fıtık, anal bölge hastalıkları (hemoroid, anal fissür, perianal fistül, anal apse vb.), karaciğer, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, meme hastalıkları ve tiroid (guatr) hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

LAPARASKOPİK CERRAHİ

Son 10-15 yıl içerisinde dünyada çok hızlı bir ilerleme kaydeden non-invaziv (kansız cerrahi) olarak isimlendirilen laparaskopik cerrahi yöntemi hastanemizde 1993 yılından beri uygulanmaktadır.

KONVANSİYONEL CERRAHİ

Genel cerrahinin içerisinde yer alan tüm ameliyatlar yapılmaktadır ( guatr, fıtık, hemoroid, mide vb.)

ENDOSKOPİ

Endoskopi ünitesinde tanı ve tedavi amacıyla gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP ( safra yolu görüntülenmesi ) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ERCP Yöntemi ile Safra Yolları Taşlarına Etkin Tedavi

Safra yolları taşlarının tedavisi ERCP adı verilen bir yöntemle,ameliyatsız ve kısa sürede başarıyla gerçekleştiriliyor.

Safra yolları ve pankreas kanalının özel bir endoskop aracılığıyla görüntülenmesi işlemine ERCP adı veriliyor.

Tedavideki rolü nedir ?

ERCP’nin uygulamaya girişiyle özellikle cerrahi sarılığı olan hastalara yaklaşım büyük oranda değişmiştir. Özellikle safra kesesi ameliyatı geçirmiş kişilerde ortaya çıkan safra yolu taşları bu şekilde ameliyatsız olarak tedavi edilmektedir.

Hem safra yolu, hem de safra kesesi ameliyatı geçirecek hastalarda da ameliyat öncesinde safra yolları endoskopik olarak temizlenerek, ameliyatın safra kesesi ile sınırlı kalması, dolayısıyla basitleşmesi ve hastanın kısa sürede taburcu olması sağlanmaktadır. Yine ERCP’nin cerrahiye en önemli katkılarından biri, sarılık ile genellikle ilerlemiş evrede ortaya çıkan bazı kanserlerde hastayı kür sağlayamayacak bir ameliyat gereksiniminden kurtarmasıdır.

Sonuç olarak ERCP, cerrahide minimal invaziv girişimler olarak adlandırdığımız gelişmelerin vazgeçilmez bir parçasıdır.

VARİS TEDAVİSİ

Hastanemizde cerrahi operasyon, skleroterapi (damar içine ilaç enjekte etme) ve lazerle varis tedavisi yapılabilmektedir.