Hemşirelik Misyonumuz

Hastanemiz

Hemşirelik Misyonumuz

Hemşirelik, sağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve yakınlarının bütüncül bir yaklaşımla temel ve yaşamsal gereksinimlerinin karşılanması amaçlı bir bakım verme sanatıdır.

Özel Ahu Hastanesi hemşireleri hastanın hakları, güvenliği, beslenmesi, hijyeni, boşaltım ihtiyacı, hastalığın klinik seyri, sağlığı ile direk ilgili yaşam bulguları, sıvı dengesi, psikolojisi gibi çok çeşitli hemşirelik uygulamalarının sistem dahilinde 24 saat aynı nitelikte yapılmasını sağlar. Sürekli gözlem sonucunda hastada yolunda gitmeyen durumları önceden belirleyerek tüm birimleri harekete geçiren, yönlendiren bir görev üstlenir.Sağlığı bozulmuş ve kendi bireysel gereksinimlerini karşılayamayan hastalara insan onuruna yakışır şekilde, mahremiyetlerini koruyarak yardımcı olur.

Özel Ahu Hastanesi Tıbbi Personel Birimi, çağdaş yönetim ve liderlik anlayışı ile tüm hemşirelerimizin meslek bilinci ve sorumlulukları ile hastanemizdeki hemşirelik hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Hemşirelerimiz için mesleki gelişim / sürekli eğitim olanaklarını yaratmak ve sürdürmek en önemli sorumluluklarımızdandır.

Özel Ahu Hastanesi’nde Hemşirelik Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları anlayışını benimseyerek ve hedefleyerek, uluslararası standartlara uygun profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

Hastanemizin Tıbbi Hizmetler Birimi ve tüm hemşireleri olarak; profesyonel değer ve inançlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmek için varız.