Üroloji

Branşlarımız

Üroloji

Hastanemiz Üroloji Polikliniğinde, Androloji (cinsel işlev bozukluğu, kısırlık vb), Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma), Prostat Büyümesi, Ürolojik Onkoloji, Böbrek ve İdrar Yolu hastalıklarının tedavisi ve kapalı veya açık her türlü ürolojik ameliyatlar yapılmaktadır.

PLAZMA KINETIK  İLE PROSTAT AMELİYATI (TUR)

Açık ameliyatlar başta enfeksiyon olmak üzere bazı riskleri taşıdığından artık çok sık uygulanmamaktadır..İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan altın standart tedavi; “TUR ” diye isimlendirilen kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlardır.TUR ameliyatları farklı şekillerde uygulanabilmektedir.

“TUR” ameliyatlarında kapalı yöntemle hastanın idrar kanalından girilir ve prostat herhangi bir enerji kaynağı kullanılarak özel geliştirilmiş aletler ile parça parça kesilerek dışarı çıkartılır. Kullanılan enerji kaynağı monopolar veya bipolar olabilir. Monopolar sistemler hastanın vücudundan elektrik akımı geçmesini gerektiren bir sistemdir.

Ancak bipolar istemlerde buna gerek kalmaz. İşte günümüzde kullanılan bipolar TUR sistemi Plazma Kinetik TUR sistemidir ” 

Sistemde, plazma kinetik enerji kaynağı kullanılır ve bu sistemin klasik monopolar sistemlere göre oldukça avantaları vardır. En önemli avantajı, hastadan elektrik akımı geçmemesidir.

Dolayısıyla, kalp pili olan hastalarda dahi pilin elektrik akımından etkilenmesi gibi bir problemle karşılaşılmadan güvenle tercih edilebilir. Bu sistemde ameliyat sırasında prostatın daha güvenli ve hızlı bir biçimde kesilmesi sağlandığı için ameliyat süresi oldukça kısadır. Bu da daha az kanama miktarı ve daha az hastanede kalış süresi anlamına gelir. Hastalarda, ameliyat sonrası daha az idrar sondası kalır.

Bipolar TUR ile kapalı yöntemle kansız prostat ameliyatı gerçekleştirlmektedir. 

GREENLIGHT

Green-light lazer iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi için geliştirilmiş bir yöntemdir. Green-light yöntemiyle kapalı olarak prostata ulaşılmakta ve tamamen lazer enerjisi kullanılarak prostat etkili ve hızlı bir şekilde buharlaştırılmaktadır. Kapalı bir yöntem olduğu için hastada herhangi bir yara, dikiş mevcut değildir. Green- light yönteminde herhangi bir kanama görülmediği için hastalar ameliyat sonrasını çok rahat geçirmektedir.

ENDOSKOPİK (Kapalı) AMELİYATLAR

Hastanemizde üriner sistem taşları, prostat ve tümör ameliyatları endoskopi yöntemiyle kapalı olarak yapılmaktadır.

ESWL 

Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisinde, ileri bir teknik olan ESWL cihazı kullanılarak, anestezi uygulamadan ağrısız, sancısız tedavi olanağı sunulmaktadır.ESWL adı verilen cihaz, vücut dışından, taşın olduğu bölgeye ses dalgaları gönderilerek taşlara ulaşır ve bu dalgalar yardımıyla taşları kırar.

URS

Taşın yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak gerektiğinde URS (endoskopik/idrar yolundan girilerek) ile idrar yollarındaki taşlar kırılıp dışarıya alınmaktadır.