Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Hastanemiz

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

TIBBİ SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

 • Hastaneye başvuran ve tıbbi tedavi sürecinde sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar, hastanın hekimi tarafından birime havale edilir.
 • Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve Bir Kuruma  Yerleştirilmesi.
 • Engelli Haklarının Anlatılması ve Tedaviden Etkin Yararlanması Konusunda Yardımcı Olunması.
 • Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Yardım Sağlanması.
 • Nüfustan Kimlik Tespiti Yapılması.
 • Hasta  Nakli Konusunda Organizasyon.
 • Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması Psiko- Sosyal Çalışma.
 • Şiddet, İhmal ve İstismar Mağduru Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Gerekli Yasal Bildirimlerin Yapılması.
 • Hastalara Sosyal Endikasyonu İle İlgili Kurum Dışı Hizmetler Hakkında Bilgi Verilmesi ve Yönlendirilmesi.
 • Hastane İçinde Gönüllü Sosyal Çalışmalar Yapacak Olan Kişi ve Kuruluşların Çalışmalarının Teşvik Edilmesi ve Kurum İçi Çeşitli Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi.
 • Tıbbi sosyal hizmet sunumu ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların ve hasta yakınlarının tedavi sürecini etkileyen psiko- sosyal ve sosyo- ekonomik sorunlarının sosyal işlevselliğini yeniden kazanması ihtiyacı durumunda, hekim onayı ile bireyin ihtiyacına göre kurum içinde görev alan Sosyal Hizmet Ekibi devreye girer.
 • Sosyal Hizmet Ekibinin çözüm bulamadığı sorunlarda ilçemizde bulunan Sosyal Hizmet Müdürlüğünden destek alınır. Hastane dışı kurumlardan hizmet talebi resmi yazı ile yapılır.
 • Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, gerektiğinde hastanede, hastanın ikametinde, işyerinde, okulunda veya sosyal ortamında sosyal inceleme yapılır.
 • İncelemeyi yapan sosyal çalışmacı, Sosyal İnceleme Raporunu düzenler. Sosyal çalışmacı, bu raporun gerekli hallerde, ilgi kurum ve kuruluşlara bir üst yazı ekinde gönderilmesini sağlar. Raporun bir nüshası gizliliğe uygun olarak birimde muhafaza edilir ve bir nüshası hasta dosyasına konur.

PROJELERİMİZ

 • Hastanenin topluma karşı sosyal sorumluluk çerçevesinde sağlığı teşvik edici ve geliştirici hizmetler sunarak hizmet verdiği toplumun sağlık düzeyinin yükselmesini sağlamaktadır.
 • Hastane toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığı teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemektedir.
 • İlçe ve köylerde yaşayanların ziyaretleri yapılır.

Bu sorumluluk çerçevesinde uygulanan programların sonuçlarına göre kısa-orta-uzun vadede değerlendirilerek ana verilere ulaşılması, iyileştirilmesi ve sürekliliği sağlanmaktadır.

SAĞLIK REHBERİ

Sağlık rehberimize erişmek için tıklayınız.