Görüntüleme Merkezi

Tanı Birimleri

Görüntüleme Merkezi

Hastanemiz radyoloji bölümünde tüm radyolojik işlemler 7 gün 24 saat yapılmaktadır. Radyoloji birimimizde1.5 TESLA MRBilgisayarlı Tomografi, Dijital Röntgen ve Renkli Doppler Ultrasonografi eşliğinde tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.  

1.5 TESLA MR

1.5 Tesla GE Explorer MR cihazı, 18 kanallı yeni flex coilleri, yapay zeka destekli yeni yazılımlarıyla daha kısa zamanda, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve tüm vücutta uygulanabilen difüzyon uygulamaları gibi yeni fonksiyonel sekanslarıyla tanıda yeni bir dönem başlatmaktadır.

Çekim sürelerinin kısalmasıyla hasta konforu artmış, genel durumu bozuk hastalarda nefes tutmadan daha net görüntülerle kolanjiografi, anjiografi ve ürografi yapabilir hale gelmiştir. Meme MR tetkik süresi 45 dakikadan 20 dakikaya inmiş, endorektal coil uygulanmadan Multiparametrik Prostatik MR tetkikleri yapılmaya başlamıştır. Onkoloji hastalarında tüm vücut MR tetkiki yapılarak metastaz taraması kolaylaşmıştır.

MR ambians uygulaması ile rahatlatıcı ses ve ışık görselleri yaratılmış, hastanın isteğine göre makine gürültüsü azaltılabilir hale gelmiştir.

64 KESİT BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Çok gelişmiş bir bilgisayar sistemi ve gelişmiş bir röntgen tüpünden oluşan, tıp teknolojisinin ulaştığı en gelişmiş görüntüleme cihazlarından birisidir. Ortalama bir insan vücudunu baştan ayağa kadar yaklaşık 17 saniyede ayrıntılı bir şekilde tarayabilir. Bu tarama sonucu elde olunan görüntülerden de değişik planlarda iki boyutlu ve üç boyutlu görüntüler oluşturmaktadır. 

RENKLİ DOPPLER ULTRASON

USG Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Doppler Ultrasonografi yöntemi ile damarların veya organların kan akımını incelenebilir. Doppler Ultrasonografi incelemesi ile Kol ve bacak damarları, Karaciğeri besleyen damarlar, böbreği besleyen damarlar, Boyun damarları, Gebelerde anneye ve fetüse ait damarlar, erkeklerde testisleri besleyen damarlar, Gözü besleyen damarlar, Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damarlanması incelenebilmektedir.  

Önceden üç boyutlu ultrason cihazlarıyla yapılan incelemeler ile anne rahmindeki bebeklerin hareketleri gecikmeli olarak görüntülenebilirken, 4 boyutlu ultrasonografi ile  bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi,  parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebilmektedir.

4D Ultrason cihazları ile gebeliğin erken öneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilmektedir. Ense kalınlığı ölçümüyle görülen “mongolizm (Down Dendromu) 4D ultrason sayesinde 3. ayda taranabilmektedir.


DİJİTAL RÖNTGEN

Hastanemizde, yapay zeka destekli GE Tempo Pro Dijital Röntgen cihazı kullanılmaktadır.  Yüksek dedektör teknolojisi sayesinde en az X-ışını kullanarak en iyi görüntüleri alan Dijital Röntgen cihazımız ayrıca yapay zeka desteği ile bazı acil hastalıkların teşhisinde doktorlara erken uyarı vermektedir. Dijital Röntgende görüntüler bilgisayar ortamına kaydedilir ve görüntüler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yapılır. Ayrıca sonuçlar dijital ortama aktarıldıktan sonra hasta, sonuçlarına dünyanın her yerinden ulaşabilir.
 

DİJİTAL MAMOGRAFİ

Meme görüntülemesinde ileri bir teknik olan Dijital Mamografi, artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki 1 dakika içinde görüntüler ekrandan izlenebilir. Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşük görüntü kalitesi daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon (düzensiz küçük kireçlenme odakları) ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebildiğinden fibrokistik meme dokusunu değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir. Meme kanserinin henüz elle tespit edilemeyen çok küçük kitlelerinin erken evresinde tespit edilmesi hayat kurtarıcıdır. Mamografi uzmanlar tarafından, 40 yaşından sonra her yıl tarama amaçlı önerilir.