Görüntüleme Merkezi

Tanı Birimleri

Görüntüleme Merkezi

Hastanemiz radyoloji bölümünde tüm radyolojik işlemler 7 gün 24 saat yapılmaktadır. Radyoloji birimimizde1.5 TESLA MRBilgisayarlı Tomografi, Dijital Röntgen ve Renkli Doppler Ultrasonografi eşliğinde tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır.  

1.5 TESLA MR

Her türlü MR görüntülemeyi yüksek çözünürlükle gerçekleştiren, Optik RF teknolojisine sahip, 1.5 Tesla GE Brivo 355 MR cihazı hastanemiz Radyoloji Ünitesinde hizmet vermeye başladı.

Klasik MR incelemelerinin yanında diffüzyon ve dinamik kontrastlı MR incelemeleri, kranial, meme ve batın incelemelerinde hastalarımıza yeni imkanlar sağlamaktadır. Kranioservikal, batın ve periferik anjiografik tetkikler kontrastlı veya kontrast kullanılmadan, noninvaziv olarak başarıyla uygulanmaktadır.

64 KESİT BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Çok gelişmiş bir bilgisayar sistemi ve gelişmiş bir röntgen tüpünden oluşan, tıp teknolojisinin ulaştığı en gelişmiş görüntüleme cihazlarından birisidir. Ortalama bir insan vücudunu baştan ayağa kadar yaklaşık 17 saniyede ayrıntılı bir şekilde tarayabilir. Bu tarama sonucu elde olunan görüntülerden de değişik planlarda iki boyutlu ve üç boyutlu görüntüler oluşturmaktadır. 

 RENKLİ DOPPLER ULTRASON

USG Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Doppler Ultrasonografi yöntemi ile damarların veya organların kan akımını incelenebilir. Doppler Ultrasonografi incelemesi ile Kol ve bacak damarları, Karaciğeri besleyen damarlar, böbreği besleyen damarlar, Boyun damarları, Gebelerde anneye ve fetüse ait damarlar, erkeklerde testisleri besleyen damarlar, Gözü besleyen damarlar, Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damarlanması incelenebilmektedir.  

Önceden üç boyutlu ultrason cihazlarıyla yapılan incelemeler ile anne rahmindeki bebeklerin hareketleri gecikmeli olarak görüntülenebilirken, 4 boyutlu ultrasonografi ile  bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi,  parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebilmektedir.

4D Ultrason cihazları ile gebeliğin erken öneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilmektedir. Ense kalınlığı ölçümüyle görülen “mongolizm (Down Dendromu) 4D ultrason sayesinde 3. ayda taranabilmektedir.


DİJİTAL RÖNTGEN

Hastanemizde kullanılan GE Tempo Pro Dijital Röntgen cihazı firmanın Türkiye’de ilk olarak bizim hastanemize kurduğu son sistem cihaz olup, yapay zeka desteklidir. Yüksek dedektör teknolojisi sayesinde en az X-ışını kullanarak en iyi görüntüleri alan Dijital Röntgen cihazımız ayrıca yapay zeka desteği ile bazı acil hastalıkların teşhisinde doktorlara erken uyarı vermektedir. Dijital Röntgende görüntüler bilgisayar ortamına kaydedilir ve görüntüler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yapılır. Ayrıca sonuçlar dijital ortama aktarıldıktan sonra hasta, sonuçlarına dünyanın her yerinden ulaşabilir.
 

DİJİTAL MAMOGRAFİ

Meme görüntülemesinde ileri bir teknik olan Dijital Mamografi, artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki 1 dakika içinde görüntüler ekrandan izlenebilir. Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşük görüntü kalitesi daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon (düzensiz küçük kireçlenme odakları) ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebildiğinden fibrokistik meme dokusunu değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir. Meme kanserinin henüz elle tespit edilemeyen çok küçük kitlelerinin erken evresinde tespit edilmesi hayat kurtarıcıdır. Mamografi uzmanlar tarafından, 40 yaşından sonra her yıl tarama amaçlı önerilir.