Hasta ve Ziyaretçi Kuralları

Hasta ve Ziyaretçi Kuralları

HASTA VE YAKINLARININ UYMASI GEREKEN KURALLAR

Sorumluluklarımızı yerine getirip kurallara harfiyen uymamız durumunda hastanelerdeki sistem aksamayacak ve hastaların tedavi süreçlerinde uzama meydana gelmeyecektir. İlgilinize ve göstermiş olduğunuz uyuma teşekkür ederiz. 

 • Otopark gerektiği gibi kullanılmalıdır. Araçlarınızı sağlık kurumunun otoparkında hastalara ayrılmış yerlere uygun ve başka araçların çıkmasını engellemeyecek şekilde park etmelisiniz. 
 • Cep telefonlarınızı hastane içerisinde sessiz konumunda tutunuz. 
 • Güvenlik görevlilerinin ve hastane personelinin uyarılarını dikkate alınız. 
 • Çeşitli nedenlerden dolayı hastanede bulunan malzemelere zarar verildiyse malzemelerin masrafları karşılanmalıdır. 
 • Tedavi sürecinde hasta tarafından yapılan tüm hataların sorumluluğu hastaların kendisine aittir. 
 • Hastanelerde tedavi sürecini olumsuz etkilememek adına hasta ziyaret saatlerine dikkat edilmelidir. Hastanemizde her gün 08:00-22:00 saatleri arasında hasta ziyareti yapılmaktadır. 
 • Hastaların rahatsız olmaması adına hasta ziyaretlerinde ses çıkarılmamalı ve mümkün mertebe az sayıda kişi(max 3 kişi) ile hasta ziyareti gerçekleştirilmelidir. Hastalarımızın yanında bir refakatçi kalması; hastanın ve çalışanların konforu açısından uygundur. 
 • Hastalarımızın sağlığı ve tedavilerin aksamaması için ziyaretçilerin dışarıdan getirdiği kokulu yiyecek ve içecek kabul edilmemektedir. 
 • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları konusunda aileler bilgilendirilmektedir. 
 • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir. 
 • Hastanızın sağlığı için ziyaret sürelerini kısa tutmaya özen gösteriniz. 
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçilerin odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir. 
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız veya odalarda bulunan el temizliği solüsyonlarını kullanabilirsiniz. 
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemesi rica edilmektedir. 
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşiresi ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz. 
 • Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir. 
 • Hasta ve yakınlarının hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanması yasaktır. Hastanemiz tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4027 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanmaktadır.
 • İlgili sağlık personeli dışında müdahalede bulunanlara izin vermeyiniz. Doktorunuz ve hemşireniz dışında tanımadığınız biri, size herhangi bir müdahalede bulunmaya, sizden hastalığınız ve tedavinizle ilgili olarak bilgi almaya veya sizi muayene etmeye kalkışıyor ya da tedaviniz konusunda sizi yönlendirmeye çalışıyorsa, bunu derhal hemşire ve doktorunuza veya güvenlik görevlisine bildiriniz. 
 • Hekim ve sağlık çalışanlarını baskı altına almaya ve haksız işlem yaptırmaya zorlamamalısınız. 

YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI

Yoğun Bakım Ünitelerinde, günde bir kez ve sadece hastanın birinci derece yakınları tarafından ziyaret gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda ise; bölüm doktorunun izni ile kısa süreli ziyaret yapılır.

Ziyaretçi sayısı en fazla iki kişi ile sınırlıdır.  Çocuklar YBÜ’ye alınmaz.

Yoğun Bakım Ünitelerine yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.

Ziyaret esnasında ziyaretçilerin Yoğun Bakım giriş-çıkış kurallarına uyması gerekmektedir.

Yoğun Bakımda bulunan hasta hakkında bilgi sadece ilgili doktor tarafından verilmektedir.

Acil durumlarda yeni hasta yatışında ve yatmakta olan hastalardan birine müdahale yapılması durumunda ziyaret sonlandırılabilir. Ziyaret saatlerinde ve sürelerinde değişiklikler olabilir.

Yenidoğan Yoğun Bakıma, ziyaretçi olarak sadece bebeğin anne ve babasının girmesine izin verilir.