Endoskopi

Tanı Birimleri

Endoskopi

Endoskopi ünitemizde tanı ve tedavi amacıyla gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP ( safra yolu görüntülenmesi ) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

GASTROSKOPİ NEDİR?

Gastroskopi, doktora direk olarak yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının içini gözüyle görebilme imkanı veren bir muayene metodudur. Bunu yapabilmek için GASTROSKOP denen ucu kameralı fiberoptik alet, ağız boşluğu uyuşturulduktan sonra ve hafif anestezi altında çok dikkatli bir biçimde mide içerisine ilerletilir.
Doktor bu cihazın ucundan bakınca net bir şekilde yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının iç yüzünü görür. Böylece üst gastrointestinal sistemde mevcut olan hastalıkların tanısında yardımcı olur. 
Doktor bunu yaparken mide içerisinde yerleşme olasılığı yüksek olan bir mikrobu da BİYOPSİ ile teşhis eder. Bu olay tamamen ağrısızdır ve hasta bunu hissetmez. Mikrobun ismi Helicobacter pylori’dir. Bununla birlikte şüphelenilen her türlü oluşumdan da (tümör, ülser vb.) biyopsi yapılır.
Yine Gastroskopla mide polipleri (çiçek benzeri mide boşluğuna tamamen uzanan oluşumlar) Gastroskopi sırasında özel yapılmış ucu ilmek şeklinde bir aletle tamamen çıkarılabilir ve tahlile gönderilebilir.

Gastroskopi ne zaman gereklidir?

 • Yutma güçlüğü, göğüs arkasında yanma ve ağrı, ağza acı su gelmesi gibi yemek borusunu ilgilendiren hastalıkların teşhisinde,
 • Karnın üst kısmında ağrı, yanma, ekşime, bulantı, kusma, tedaviye dirençli kansızlık, nedeni bilinmeyen kilo kaybı gibi mide ve on iki parmak bağırsağını düşündüren hastalıkların teşhisinde,
 • Ağızdan taze kan gelmesi ve kahve telvesi tarzında kusma veya siyah dışkılama ile kendini belli eden üst sindirim sistemi kanamalarının nedeninin tespit edilmesinde,
 • Yemek borusu ve mide kanserlerinin teşhis edilmesinde,
 • Gastroskopi iltihaplı bölgelerin, küçük ülserlerin ve tümörlerin tespit edilmesinde ilaçlı mide filmine göre daha güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca gastroskop içerisinden geçirilen ince bir alet yardımıyla ağrısız biyopsi alma şansı da mevcuttur.
 • Yine gastroskop içinden geçirilen özel aletler yardımıyla darlıkların genişletilmesi, polip adı verilen tümörlerin cerrahiye gerek kalmadan çıkarılması, yutulan yabancı cisimlerin çıkarılması ve kanamaların tedavisi de mümkündür.

KOLONOSKOPİ NEDİR?

Uzun ve bükülebilir tübüler bir aletle kalın bağırsağın içini örten tabakanın tamamının görsel yolla güvenli ve etkili olarak incelenmesidir. Cihazın kalınlığı parmağımızdan daha küçüktür. Kalın bağırsak hastalıklarının tanısında, biopsi almada ve poliplerin çıkarılmasında kullanılır. Birçok defa hastaneye yatmaya gerek olmaksızın ve hastaya çok az rahatsızlık hissi verilerek yapılabilir.

Kimlere kolonoskopi yapılmalıdır ?

 • Dışkılama alışkanlığında değişiklik, kanama gibi problemler kalın bağırsakta muhtemel sorunlara işaret eder ve doktor kolonoskopi yapılmasını önerebilir. Aynı zamanda;
 • Açıklanamayan karın ağrı ve belirtilerini kontrol etmede
 • İnflamatuar bağırsak hastalıklarının kontrolü (Kolit, Crohn Hastalığı, Ülseratif Kolit)
 • Kalın bağırsağın baryumlu grafilerinde polip yada tümör şüphesi olduğunda
 • Dışkıda Kan tespit edilenlerde
 • İzah edilemeyen ishal ve dışkılama alışkanlığında değişikliklerde
 • Daha önceden kolon polipi veya kanseri geçiren hastalarda
 • Ailesinde polip veya Kolon Kanseri hikayesi olanlarda kolonoskopi yapılmalıdır.

Bağırsak Hazırlığı

Kolonoskopi öncesi bağırsak temizliği yapılmalıdır. Kalın bağırsağın iç yüzünü örten tabakanın incelenebilmesi için iyi bir bağırsak temizliği şarttır. Bu nedenle doktor, işlemden bir iki gün önce lifli gıda kısıtlaması önerebilir. Buna ek olarak bağırsak temizliği için ağızdan alınan ve kısa zamanda temizlik sağlayan özel solüsyonlar verilir. Bu dönmede aşırı derecede su kaybı olacağı için bol miktarda su içilmesi gerekmektedir. (Bağırsak temizliğini doktor ayrıntılı olarak anlatır.)

ERCP NEDİR?

ERCP sıklıkla pankreas ve safra yollarındaki problemlerin tanısı için, bazen de bu problemlerin tedavisi için yapılır. Pankreas ve safra yolları ile ilgili semptomların değerlendirilmesinde veya kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinde (ultrasonografi veya tomografi) tespit edilen anormal sonuçların açığa kavuşturulması için de yapılır. ERCP yapılmasının en sık nedenleri; karın ağrısı, kilo kaybı, sarılık veya bu organlarda taş veya tümor olduğunun ultrasonografi veya tomografi ile gösterilmesidir.
ERCP pankreas ve safra yollarının incelenmesini sağlayan bir yöntemdir. İşaret parmağı büyüklüğünde bükülebilir bir tüp ağız yolu ile mide ve ince bağırsağın başlangıç yerine (duodenum) kadar yerleştirilir. Duodenumda bağırsağa safra yollarının açıldığı yer (ampulla) tespit edilir ve endoskop içinden plastik bir tüp geçirilerek ampullaya doğru uzatılır. Bu yolla verilen kontrast madde ile pankreas ve safra yolları görüntülenir.