Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, ve “Gizlilik Politikası” www.ahuhastanesi.com uzantılı web sitemizden (Site) ve sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Ahu Hastanesi hakkında detaylı bilgi almak için bilgi hizmetleri toplumu // Hakkımızda başlığı altında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI (Güncelleme Tarihi: 04.05.2017)
Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı, bu koşulları kabul etmiş olduğunuzu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz Ahu Hastanesi, herhangi bir zamanda, bu koşullarda dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Koşullarda yapılan her değişiklik, sitemizde ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir. Bu nedenle sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bağlı bulunduğunuz koşulları öğrenmek için Sitenin “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası sayfasını düzenli şekilde takip etmenizi rica ederiz.

KULLANIM KOŞULLARI
– Ahu Hastanesi’ne ait www.ahuhastanesi.com uzantılı web sitesinde (Site) yer alan bilgilerin sahibi ve içerik sağlayıcısı, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Marmaris Ticaret Sicili’ne 971  sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve merkez adresi Ahu Hastanesi 167. Sokak no: 3 Marmaris Muğla adresinde bulunan Marmaris Sağlık Hizmetleri A.Ş.’dir.

– Site’yi kişisel kullanımı için ziyaret eden ve/veya Site aracılığı ile Ahu Hastanesi’nin tanı ve tedavi amacı taşımayan online hizmetlerinden üye olmak şartıyla faydalanan gerçek kişi Kullanıcı’dır. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde Site’yi kullanır. Kullanıcı, Site üzerinde hukuka ve Kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunmaz.

– Kullanıcı, Kullanım Koşulları ile birlikte Gizlilik hükümlerini de okuduğunu, anladığını ve Gizlilik kurallarına da uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

-Kullanıcı, Site’yi ziyaret etmekle veya kullanmakla bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullar ile birlikte Site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata da uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı bu taahhüdüne aykırı davranması halinde Site’ye erişimin engellenebileceğini ve/veya üyeliğinin iptal edilebileceğini ve/veya hakkında yasal yollara müracaat edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

-Ziyaret etmekte olduğunuz Site, burada belirtilen Ahu Hastanesi logosunu taşıyan, bu sayfada listelenen tüm mikro siteler için geçerlidir. Söz konusu Ahu Hastanesi web sitelerini ziyaret ettiğinizde sitelerde yer alan kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini incelemelisiniz. Bu siteler haricindeki herhangi bir sitede Ahu Hastanesi’nin logosunu görmeniz bu güvenlik ve gizlilik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamını taşımaz.

– Site’den çeşitli web sayfalarına link verilerek yönlendirme yapılmasının tek amacı tamamen Kullanıcı’ya bilgi vermektir. Ahu Hastanesi sitesinde hiçbir ticari amaçla link vermez yada yönlendirme yapmaz. Yönlendirme yapılan web sitelerinin içeriklerini Ahu Hastanesi denetlemez, garanti etmez ve sorumluluk kabul etmez.

– Kullanıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından Ahu Hastanesi’nin izni olmaksızın Site’ye link verilemez.

– Ahu Hastanesi’nin Site’de bulunan bilgi, yorum, görüntü, yöntem ve sair verinin (İçerik/Bilgi), doğru, tam, işlevsel, hatasız ve güncel olması ile ilgili Kullanıcı’ya bir garanti vermez.  Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır.

Site’de  yer alan İçerik, belirsiz, yoruma açık ve risk taşıyan ifadeler içerebilir. Kullanıcı, İçeriğin tereddütsüz bir bilgi kaynağı olarak kullanamaz.  Tıbbi veriler hakkında yorum ve görüşün hekimlere ait olduğunu kabul eder.

– Ahu Hastanesi, Site’de bulunan Bilgi’yi güncellemek, değiştirmek, silmek ve düzenlemek konusunda hak sahibidir. Tüm bu işlemler sırasında, oluşabilecek muhtemel hatalar, eksikler yahut değişiklikler nedeniyle Kullanıcı yada üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

– Ahu Hastanesi, Site’nin kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve herhangi bir zamanda Site’de mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Ahu Hastanesi, Site’nin virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler içermediğini ve Site’den yükleme yapmanız halinde virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu nedenler ile Ahu Hastanesi’nin Kullanıcı ve üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur.

– Ahu Hastanesi’nin Site’yi yada Site’nin bir bölümünü tamamen yada kısmen geçici bir süre boyunca  askıya alması veya tamamen durdurmasından dolayı Kullanıcı yada üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

– Site’de yada Site üzerinde yer alan linkler ile ulaşılan portal yada web sitelerinde yayınlanan bilgiler bakımından, Ahu Hastanesi’nin Kullanıcı’ya bir taahhüdü yoktur. Söz konusu bilgiler bakımından her türlü karar ve sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Site’de yer alan içeriği amacı dışında  kullanması, bu içeriğe dayanarak kararlar alması veya bir davranışta bulunması veya  Site’den edindiği bilgileri kullanmasından dolayı sair bir nedenle zarara uğramasından Ahu Hastanesi’ni sorumlu tutamaz. Kullanıcı’nın Site nedeniyle oluştuğunu yada oluşacağını iddia ettiği zararlardan Ahu Hastanesi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

– Site’deki tüm bilgiler, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış genel bilgiler içermektedir. Kullanıcı’nın özel durumu hakkında tavsiye niteliği taşımaz.

– Site’de yer alan hiçbir bilgi, tanı ve tedavi anlamı taşımaz. Site’de yer alan bilgileri, tanı ve tedavi yönteminin seçimi anlamına gelecek şekilde kullanmayınız. Tanı ve tedavi için mutlaka ve daima doktorunuza başvurunuz. Her kişinin birbirinden farklı ve özel durumları olabilir ve bunları yalnız doktorunuz değerlendirebilir.

–  Site’de bilgilendirme amacı ile verilen içerik, reklam veya talep yaratıcı faaliyet amacı taşımadığı gibi tanı ve tedaviye yönlendirme amacı da taşımamaktadır.

Site’nin online hizmetlerinden faydalanmak için üye olmanız sırasında takip etmeniz gereken aşamalar şunlardır:

– Kullanıcı’nın üye olması sırasında yada Site’yi kullanımı sırasında gerçekleştireceği işlemlerde,  ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve parolası Kullanıcı’nın kendisi tarafından seçilmelidir. Kullanıcı, seçmiş olduğu kullanıcı adı ve parolasını 3. kişiler ile paylaşmamalı ve 3.kişilerin erişmesine engel olacak gerekli tüm güvenliği ve gizliliği sağlamalıdır. Kullanıcı,  kendisine ait kullanıcı adı ve parola ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu ve  bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Kullanıcı Online Hizmetleri kullanarak şu konularda destek alabilir.

– Kullanıcı Site’nin kullanımı sırasında kendisine ait bir bilgi paylaşması halinde ilgili bilginin kendisine ait, doğru, tam ve güvenilir bir bilgi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

-Online Hizmetlerden yararlanan 18 yaş altı Kullanıcı, E-Randevu hizmetini kullanarak Ahu Hastanesi ait hastanelerinden randevu alması halinde; randevuya ebeveynleri ile gelmesi yada velayetine sahip ebeveynlerinden yazılı muvafakat getirmesi şarttır.

– Kullanıcı, Site’yi hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Site’yi yada Site’nin bir bölümünü değiştirmek, bozmak, herhangi bir ters mühendislik yapmak yada Site içerisindeki verileri toplamak amacıyla kullanamaz. Virüs ve benzeri herhangi bir Site’ye zarar verici işlemler yapamaz.

– Kullanıcı, Site’yi, Site alt yapısını, İçeriği, Site’nin Kullanıcı verilerini izlemek, kopyalamak yada başka bir yol ile müdahale etmek gibi amaçlarla kullanamaz.

–  Kullanıcı, Ahu Hastanesi’nin izni olmaksızın Ahu Hastanesi’ne ait herhangi bir ad, unvan, marka, logo, görsel, belge,veri tabanı, yöntem teknik ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi (hepsi için “İçerik” denilmektedir.) kullanamaz. Ahu Hastanesi, İçerik üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayın (mali) haklarına ve sair mevzuattan doğan tüm haklara sahiptir. Kullanıcı’nın Ahu Hastanesi  izni olmaksızın yapmış olduğu tüm kullanım, zarar şartı aranmaksızın Ahu Hastanesi’nin haklarının ve işu Kullanım Koşullarının ihlali anlamını taşıyacaktır.

-Kullanıcı, Ahu Hastanesi’nin telif haklarını ihlal etmesi veya işbu Site Kullanım Koşullarına aykırı şekilde Site’yi kullanması halinde; Ahu Hastanesi’nin ve 3.kişilerin kar kaybı dahil müspet ve menfi tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

– AHU HASTANESI, Site sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir web sitesini ziyaret eden kişinin  bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların Site Kullanıcı’sı hakkında bilgi toplayarak uygun içerik hazırlanması ve daha yaralı bir İçerik sağlanması konusunda yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

– Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır.

– Site ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi info@ahuhastanesi.com mail adresine iletebilirsiniz. Müşteri hizmetlerimize 02524177777 nolu tefondan ulaşarak destek alabilirsiniz.

-Hekimlerin meslek etiği ve bağlı olduğu mevzuata, http://www.ttb.org.tr adresi üzerinden ulaşmak imkanınız vardır.