Kalite Politikası

Kalite Politikası

Firmamız üst yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve kurum kültürü sağlamak amacıyla AHU HASTANESİ ’ nin  KALİTE POLİTİKASI oluşturulmuştur. Politikamız aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;

  • TANI-TEDAVİ KALİTESİ
  • DESTEK HİZMETLERİ KALİTESİ
  • TEKNOLOJİ TAKİBİ
  • EĞİTİM VE EKİP RUHU
  • HASTA BİLİNÇLENDİRME VE SOSYAL DESTEKLER
  • TIBBİ DEONTOLOJİ
  • ÇEVRE DUYARLILIĞI
  • SÜREKLİ GELİŞİM

Tani-Tedavi Kalitesi: Tanıda doğruluk, tedavide en kısa sürede istenen sonuca ulaşmak ve böylece hastamızı en kısa sürede normal yaşamına döndürmek ana ilkemizdir

Destek Hizmetleri Kalitesi: Tanı ve tedavi süreçlerinin  tamamlayıcısı olan destek hizmetlerini  en üst düzeyde gerçekleştirir,  devamlı geliştirerek, tıbbi hizmetlerle paralelliği sağlarız

Teknoloji Takibi : Hizmetimizin kalitesini ve verimliliğini etkileyen unsurları geliştirmek üzere teknolojik gelişmeleri takip eder ve sistemimize dahil ederiz

Eğitim Ve Ekip Ruhu: Hizmet içi eğitimleri, hasta memnuniyetinin düzeyi ve sürekliliğinin temel taşı olarak algılar ve uygularız

Hasta Bilinçlendirme Ve Sosyal Destekler : Hastalarımızın hastane dışında da tedavilerinin devamlılığını sağlamak ve böylece yaşam kalitelerini artırmak için hasta eğitimlerini hizmetimizin bir öğesi olarak görürüz. Bölgedeki eğitim ve sosyal hizmet kurumlarına tıbbi destek sağlarız.

Tibbi Deontoloji: Tıbbi deontoloji kurallarının uygulanmasına özen gösteririz.

Çevre Duyarliliği : Hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevre duyarlılığı her zaman ön plandadır.

Sürekli Gelişim: Özellikle politikamızın ana unsurlarını içeren konularda her yıl hedefler geliştirerek bu hedeflere ulaşmak üzere kalite yönetim sistemi oluşturur  ve devamlılığını sağlarız.