Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi vardır. Yönetim tarafından Kalite Yönetim Direktörü belirlenmiştir. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur. “ Ahu Hastanesi Kalite El Kitabı” Kalite Yönetim Sistemi yapısını ve işleyişini açıklar. Kalite Yönetim Biriminde; Kalite Direktörü, Kalite Üyeleri ve Kalite Sekreteri yer alır. Birimin çalışmaları;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • “Öz Değerlendirme Prosedürü” ne göre yılda en az 2 kez veya gerektikçe öz değerlendirmeleri yönetir.
  • “İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi İşleyiş Prosedürü” ne göre istenmeyen olay bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • “Risk Yönetimi Prosedürü” ne göre Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar; anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi çalışmaları “Sağlıkta Kalite Standartları Anket Uygulama Rehberi” ne göre yönetir.
  • “Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü” ne göre SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • “Göstergelerin İzlenmesi Prosedürü” ne göre Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • “Komite ve Ekipler Çalışma Planı” na göre SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, takip eder.