Refakatçi Politikası

Refakatçi Politikası

REFAKATÇİ POLİTİKASI

 • Yoğun Bakım servisleri hariç ve tıbbi yönden sakınca olmaması koşuluyla yatan her hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır.
 • Hastanıza refakatçi gerekip gerekmediği konusunda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
 • Refakatçilerin hastanemizin tüm kurallarına uyması beklenmektedir.
 • Refakatçilerin hastalarının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde yardım etmesi beklenmektedir.
 • Refakatçi Sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Hastanemiz kuralları gereği, özel durumlar dışında, refakatçi yemekleri hasta odalarına çıkarılmamaktadır. Refakatçiniz yemeklerini bodrum katımızda yer alan yemekhanemizde, kendilerine verilen refakatçi kartını göstererek yiyebilmektedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır
 • Hastanemizde refakatçilerin kalması için uygun koşullar sağlanmıştır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalıdırlar, hastane malına zarar veren refakatçi hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
 • Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmeleri için açılabilir refakatçi koltukları bulunmaktadır.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması gerekir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek verilmemelidir.
 • Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. Hastanemiz tüm hizmet alanlarında sigara içilmesi yasaktır. İçenlere 4027 sayılı kanun gereğince para cezası uygulanmaktadır.
 • Refakatçiler hastane içinde belirlenen alanlar dışında tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir. Hasta güvenliği açısından hasta ya da refakatçisi odada iken hasta odaları kilitlenmemesi gerekmektedir. Hastanın ameliyata ve tetkike gitmesi gibi durumlarda da bu kural uygulanmaktadır.

ÖZELLİKLİ BÖLÜMLER REFAKATÇI POLİTİKASI
(YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ, YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ)

 • Hastanemizde özellikli bölümlerde refakatçi kabul edilmemektedir. Ancak bazı durumlarda ilgili hekim ve ünite sorumlu hekimi tarafından gerekli görüldüğü hallerde refakatçi kabul edilebilmektedir.
 • Gerekli olduğu durumda 1 kişi refakatçi olarak kabul edilebilmektedir.
 • Kapılar özel şifrelidir ve güvenlik açısından şifre refakatçilara verilmez, dışarıya çıkan refakatçi üniteye döndüğünde kapı zilini çalarak içeriye girmek için personellerden yardım alır.
 • Ünitelerde içeriye alınacak olan refakatçilar, ünite için belirlenmiş olan box önlüğü, maske, bone ve galoş giyer.
 • Üniteye ilk girişte ve Hastaya dokunmadan önce ve sonra mutlaka ellerinizi yıkayınız ya da el antiseptiği kullanınız.
 • Enfeksiyon kapma riskine karşı refakatçiların hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması gerekmektedir.
 • Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 18 yaş altında refakatçi kesinlikle kabul edilmemektedir.
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında refakatçiların odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermesi beklenmektedir.
 • Özellikli birimlere cep telefonu ile girmek yasaktır.
 • Ünitede fotoğraf çekmek hasta mahremiyeti açısından kesinlikle yasaktır.
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde kalabilecek refakatçilar yalnızca hastanın birinci derece yakınları olabilir.
 • Refakatçiların Yoğun Bakım Giriş- Çıkış Kurallarına uyması gerekmektedir.
 • Yoğun Bakımda bulunan hastanız hakkında bilgi almak için sağlık çalışanlarına değil hekiminize başvurunuz.

**** Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz. ****