-1- Video Kamera İzleme Politikası’nın Amacı ve Kapsamı
Marmaris Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Ahu Hastanesi”), güvenlik
kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini
sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme
faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak
sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan
ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları
izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Ahu Hastanesi tarafından
Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti
sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli
teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
-2- Ahu Hastanesi’in Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti
Yürüttüğünün Belirlenmesi
Ahu Hastanesi tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin
denetlenmesi amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, Ahu
Hastanesi binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak Ahu Hastanesi binalarına
gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Ahu Hastanesi nezdinde asılan
ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz
konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş –
çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla
işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine
kaydedilmektedir.
Ahu Hastanesi tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla ve bu Politika’da
belirtilen diğer amaçlarla, Ahu Hastanesi binalarında ve tesislerinde misafir giriş
çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak Ahu Hastanesi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde
edilirken ya da Ahu Hastanesi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde
misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri
bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla
elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki
ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
-3- Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı
Ahu Hastanesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması,
denetim amacıyla, Ahu Hastanesi binalarında ve tesislerinde güvenlik
kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
-4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin
Kimlere Aktarıldığı
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı
sayıda Ahu Hastanesi çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik
Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara
erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini
koruyacağını beyan etmektedir. Güvenlik Firması ile bu kişisel verilerin sadece
amaçlarıyla sınırlı kullanılacağı ve izinsiz, kanuni yükümlülükler dışında
paylaşmayacağı, saklama ve depolama ile ilgili KVKK çerçeve sözleşmeleri
yapılmıştır.
-5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini
Sağlaması
Ahu Hastanesi elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik
politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde
saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem
almaktadır. Bu tedbirler;
 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki
güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki
yetkileri kaldırılmaktadır.
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik
önlemleri alınmaktadır.
 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği
de sağlanmaktadır.
 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip
edilmektedir.
 Şifreleme yapılmaktadır.
-6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi
Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Ahu Hastanesi
tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 2 ay süreyle
saklanmaktadır. 2 ayın geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde
ortadan kaldırılmaktadır.
-7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi
Ahu Hastanesi’nin video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine
aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde
bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile
izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.
Bu politikadaki hiçbir içerik hukuki tavsiye değildir ve hukuki tavsiye olarak kabul edilemez. Söz konusu metinler hazırlanırken o tarihteki
yasal mevzuat esas alınmış olup; ileriki tarihte gerçekleşen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde farklılıklar meydana gelebilir. Söz konusu
tedbirler kurum için öneri mahiyetindedir