İlk Yardım Nedir?

İlk Yardım Nedir?

İlk Yardım Nedir?
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil Tedavi Nedir?
Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

İlk Yardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir?  
Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlk Yardımcı Kimdir?
İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,
Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,
İyileşmenin kolaylaştırılması.


İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma olarak ifade edilir.

Koruma:
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme:
Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir.

Sağlık Kuruluşlarının aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı,
Sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli,
Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,
Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,
Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,
Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,
Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,

Kurtarma (Müdahale):
Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.


İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir?  

Hastanın durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir,
Hastanın korku ve endişeleri giderilir,
Hastanın durumunun ağırlaşmasını önlemek gerekli müdahalelerde bulunulur,
Hasta sıcak tutulur,
Hastanın yarasını görmesine izin verilmez,
Hastayı hareket ettirmeden müdahale yapılır,
Hastanın en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
Ağır hastalar hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.


İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı,
Önce kendi can güvenliğini korumalı,
Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı,
Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,
Olayı anında ve doğru olarak haber vermeli,
Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli,
İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır.

İlk Yardımda Temel Yaşam Desteği Nedir?
İlk Yardımda Yaşamsal Bulguların Değerlendirilmesi
Bebeklerde Hava Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım
Kanamalarda İlk Yardım
Yetişkinlerde Hava Yolu Tıkanıklıklarında İlk Yardım
Hayvan Isırmalarında İlk Yardım