Yetişkinlerde Hava Yolu Tıkanıklıklarında İlk Yardım

Yetişkinlerde Hava Yolu Tıkanıklıklarında İlk Yardım

Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir?
Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

Kısmi tıkanma belirtileri:
Öksürür,
Nefes alabilir,
Konuşabilir.
Bu durumda hastaya dokunulmaz,öksürmeye teşvik edilir.

Tam tıkanma belirtileri:
Nefes alamaz,
Acı çeker, ellerini boynuna götürür,
Konuşamaz,
Rengi morarmıştır.


Bu durumda Heimlich Manevrası (Karına Bası Uygulama) yapılır.

Bilinci yerinde tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası (Karına bası uygulama) nasıl uygulanır?

Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir,
Hastanın yanında veya arkasında durulur,
Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır,
Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına ( kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur,
Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur,
Tıkanıklık açılmadıysa heimlich manevrası yapılır;
Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır,
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,
Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,
Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,
Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur,
Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır,
Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır,
Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,
Tıbbi yardım istenir 
Temel yaşam desteği uygulanır.
Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır,
Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,
Tıbbi yardım istenir.


Bilincini kaybetmiş(bilinci kapalı) kişilerde Heimlich Manevrası:  

Hasta yere yatırılır, yan pozisyonda sırtına 5 kez vurulur,
Tıkanma açılmadığı takdirde hasta düz bir zeminde başı yana çevrilir,
Hastanın bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur,
Bir elin topuğunu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el üzerine konur,
Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır,
Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,
İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir,
Tıbbi yardım istenir