Çocuklarda Göz Kontrolleri Ne Zaman Yapılmalı?

Çocuklarda Göz Kontrolleri Ne Zaman Yapılmalı?

Okul öncesi yaşlarda genel sağlık muayeneleri yapılırken genellikle göz muayeneleri ihmal edilir. Okul öncesi yaştaki çocukların yüzde 80’ine göz muayenesi yapılmamakta, bu nedenle birçok göz problemine erken tanı konulamamaktadır. Okul çağı öncesi çocuklar kendileri şikâyetçi olmadıkları için genellikle görme kusurları fark edilemez. Bu çocuklarda göz kusurları, ancak okula başladığında fark edilebilmektedir.
Yapılan araştırmalar, beş yaşındaki çocuklarda %1 olan görme bozukluklarının, ilköğretim çağında %10’a, lise döneminde ise %20’ye kadar yükseldiğini göstermiştir. 

Tanı konmamış veya geç tanı konmuş göz problemleri, çocukların okuldaki başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Tahtadaki yazıyı okuyamadığı ve yazamadığı zaman dersi takip edemeyen, konuları kavraması zorlaşan çocuğun okula olan ilgisi de azalmaktadır. Bu da özellikle okula yeni başlayan öğrencinin kendisine olan güveninde azalmaya ve içine kapanmasına neden olmaktadır. Nitekim dikkat bozukluğu tanısı alan bazı çocuklarda asıl problem görme sorunu olabilmektedir.
 

Tedavi şart mıdır?
Görme bozukluklarının tedavisi şarttır. Aksi takdirde çocuk ya uzağı net göremediği için tahtada yazılanları ya da yakını iyi göremediği için kitabı ve defteri net olarak okuyup yazamayacak, bunun sonucunda başarısızlık kaçınılmaz olacaktır. Göz tembelliğinin tedavisi ilk altı yaş içinde yapılmalıdır. 7 yaş sonrası yapılacak tedaviler genellikle başarılı olamamaktadır. Tedavi iki basamaktan oluşur; Bunlardan biri göz tembelliğine yol açan faktörün diğeri de göz tembelliğinin kendisinin tedavisidir.

Ailelere düşen görev
Anne ve babaların yapması gereken, çocuğun hiçbir şikayeti olmasa dahi çocuklarını okul çağından önce özellikle 1 yaşında ve 3 yaşında muayene yaptırmaktır.  Bu muayeneler hastalığın erken teşhisi yönünden çok önemlidir! Ayrıca göz kusurunun sabit kalmadığı bilinmeli ve düzenli olarak kontrole gidilmelidir.
 

Hangi belirtiler çocukların gözlerinde sorun olduğunu akla getirmelidir?
Eğer aşağıdaki sorulardan üç tanesine evet cevabını veriyorsanız çocuğunuzun göz muayenesini yaptırmanızda yarar vardır.
• Çocuk başını bir tarafa doğru eğiyor mu? 
• Cisimleri yakalamakta zorlanıyor ve bir elinden diğerine cisimleri aktarmakta zorlanıyor mu? 
• Okuduktan sonra baş ağrısından şikâyet ediyor mu? 
• Okurken sık sık satır karıştırıyor mu? 
• Okuması çok yavaş mı? 
• Ev ödevlerini normalden uzun sürede mi yapıyor? 
• Gözlerinde sulanma var mı? 
• El – göz koordinasyonu bozuk mu? 
• Okul başarısı normalin altında mı? 
• Dikkatini toplamakta zorlanıyor ve ödevlerine konsantre olamıyor mu? 
• Okulda tahtayı görmekte zorlanıyor mu? 
• Okumayı reddediyor mu? 
• Elindeki cisimleri gözlerine çok yaklaştırıyor mu? 
• Gözlerini devamlı kaşıyor mu?