Kadına Yönelik Şiddet SUÇTUR!

Kadına Yönelik Şiddet SUÇTUR!

Kadına yönelik şiddet; kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet; yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Kadın, erkek ve çocuk fark etmeksizin hepimiz, insan onuruna yakışır şekilde yaşamayı hak ediyoruz. Her birimiz bir ailenin parçasıyız ve biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplumu inşa eder. Bu toplumu kurabilecek güç, şiddetsiz bir hayatı benimsemekten geçiyor. Şiddet Gören; Utanma, yalnızlık, yetersizlik hissi, başarısızlık hissi, suçluluk, düşük özgüven, harekette bulunmada yetersizlik, değersizlik hissi, konsantrasyon güçlüğü, kendinden memnuniyetsizlik, fiziksel rahatsızlıklar (sakat kalma, yaralanma, kronik ağrılar), yeme bozuklukları vb. sonuçlara maruz kalıyor.

Şiddet, Topluma İhanettir! Şiddetin Etkisi, Şiddet Görenle Sınırlı Değildir!

Çocuklar; 
• Kendine güvensizlik 
• Aşırı pasiflik ya da hiperaktivite 
• İletişim sorunları 
• Uyum sorunları 
• Okul başarısında düşüş 
• Anti-sosyal özellikler 
• Kişilik bozuklukları 
• Suça yönelme gibi etkilerle karşı karşıya kalıyor.

Anne/Çocuk İlişkisine Etkisi 
• Şiddet sebebiyle sağlığı bozulan ve zarar gören kadın, çocuklarının bakımını sağlamakta güçlük çeker. 
• Şiddete maruz kalan kadın, şiddetin olumsuz etkilerini çocuklarına yansıtır. 
• Şiddete maruz kalan anne, çocuklarının bakım ihtiyaçlarını sağlamaktan çok, kendisinin ve çocuklarının güvenliğini sağlamak için çaba gösterir .

Baba/Çocuk İlişkisine Etkisi 
• Şiddete tanık olan çocuk şiddet gösteren babaya karşı kin ve öfke hisseder. 
• Şiddet sürecine tanık olan çocuklar için baba güvenilmez ve korkulan bir figür haline gelir. 
• Eşlerine karşı saldırgan tutum içindeki erkekler bu yaklaşımı çocuklarına karşı da gösterme eğiliminde olur. 
• Şiddete tanık olan çocuk, şiddeti sorun çözme yöntemi olarak öğrenir ve sosyal yaşamında karşılaştığı sorunları şiddetle çözmeye çalışır.

Anayasamızda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

Türk Ceza Kanunu’nda; 
• Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söz ve davranışlarda bulunmak (hakaret suçu), 
• Kendisine veya yakınlarının canına ya da malvarlığına zarar verilebileceği ile tehdit etmek (tehdit suçu), 
• Hukuka aykırı olarak bir yere gitmekten veya bir yerde kalmaktan alıkoymak (hürriyetinden yoksun kılma suçu), 
• Huzursuz etmeye yönelik ısrarcı davranışlarda bulunmak (kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu), 
• Bir kimseyi ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek veya iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak (ısrarlı takip) 
• Bedensel ya da ruhsal bakımdan eziyet çekmesine neden olmak (eziyet suçu), 
• Vücuduna kasten zarar vermek (kasten yaralama), 
• Cinsel dokunulmazlığına zarar verecek davranışlarda bulunmak (cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz), 
• Ölümüne sebep olacak davranışlarda bulunmak (kasten öldürme) gibi fiiller suç teşkil ediyor, karşılığında hapis ve para cezaları öngörülüyor.

Her Türlü Şiddet Gibi Kadına Yönelik Şiddet De Suçtur! 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da; Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler yer alıyor. 
• Şiddet tehdidi ve hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmama, 
• Müşterek konuttan uzaklaştırma, 
• Konuta, okula ve işyerine yaklaşmama, 
• Yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama, 
• Şahsi eşyalara ve ev eşyalarına zarar vermeme, 
• İletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmeme, 
• Kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etme, 
• Görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kuruma teslim etmesi, 
• Korunan kişilerin bulundukları yerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmama ya da bu maddelerin etkisi altında iken korunan kişilere ve bulundukları yerlere yaklaşmama, 
• Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması, 
• Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurma ve tedavinin sağlanması, 
• Öfke kontrolü başta olmak üzere rehabilite edici programlara katılma gibi önleyici tedbir kararları verilebiliyor. Bir kadına, çocuğa, aile bireyine şiddet uygulanması ya da bir kişiyi rahatsız edecek boyutta ısrarlı takip eyleminde bulunulması halinde şiddet uygulayan; 
• Polis veya jandarma görevlileri ya da Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınması için derhal kolluk birimlerine ya da adliyeye çağrılabilir. 
• Eylemlerin ağırlığına göre gözaltına alınabilir ya da tutuklanabilir. 
• Yapılacak yargılama neticesinde hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Şiddete Başvurmamalıyız! Dinlemeliyiz, Anlamalıyız, Kendimizi Karşımızdakinin Yerine Koymalıyız! Saygı Görmek Temel İnsan Hakkıdır! 
• Eşimize, çocuklarımıza, diğer aile bireylerimize ve kadınlara saygılı olmalıyız. 
• Aile ortak yaşamın en temel birimidir; aile ve evi ilgilendiren konularda birlikte karar vermeliyiz. 
• Konuşmak iletişimin temelidir; sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz. 
• Sürekli hata aramaktan kaçınmalıyız. 
• Sinirlendiğimiz zaman agresif davranışlar sergilememeliyiz. 
• Anlaşmazlıkları olumlu bir şekilde çözmeye gayret etmeliyiz. 
• İletişim kurarken karşı tarafı eleştirici, suçlayıcı, alay edici, korkutucu, aşağılayıcı, tehdit edici, küçük düşürücü ifade ve davranışlardan kaçınmalıyız. 
• Hakaret ve küfür içeren sözler kullanmamalıyız. 
• Öfke kontrolünü sağlamak için gerektiğinde profesyonel destek almalıyız. 
• Kadının elindeki parasını/mirasını izinsiz veya zorla elinden almamalıyız.