Aşırı Terlemede Botoks Tedavisi

Aşırı Terlemede Botoks Tedavisi

Terleme Neden Olur?
Terleme; vücudun ısı dengesini kurmayı ve bazı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan normal bir şeydir.  Egzersiz, heyecan, stres, aşırı baharat tüketimi veya sıcak hava gibi durumlarda terleme miktarı artabilir.
İnsan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonu olan terleme, bazı kişiler için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.  Bu hastalarda herhangi bir aktivite olmaksızın, hava sıcaklığından bağımsız olarak vücudun özellikle el, koltuk altı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Bu hastalığa Hiperhidrozis adı verilir.

Terleme Botoksu Nedir?
Hiperhidrozis tedavisinde en sık başvurulan yöntemlerden biri botoks enjeksiyonudur. Bu yöntemde; bölgesel olarak yapılan botoks enjeksiyonu ile terlemeyi sağlayan sinirler felç edilerek ter bezlerinin faaliyeti durdurulur.

Terleme Botoksu Nasıl Yapılır?
İnce iğne ucu olan küçük enjektörler ile botoks deri tabakası içerisine uygulanır. Böylece deri içerisinde teri barındıran ve yüzeye fışkırtan terbezi kaslarının çalışması bloke edilir ve sorunun oluştuğu deri tabakasında direk bir etki sağlanır.

Terleme Botoksu Nerelere Yapılır? (El, Ayak Ve Koltuk Altı İçin Terleme Botoksu)
Koltuk altı Terleme Botoksu:  Koltuk altı bölgesi vücutta en sık aşırı terleme şikayeti ile başvurulan alandır. Bu bölgelere Terleme botoksu uygulaması en basit tedavi yöntemidir. Koltuk altı bölgesine botoks uygulaması yapılarak ter bezlerinin aktivitesi 3-6 ay süreyle durdurulur veya azaltılır.

El Terleme Botoksu: Aynı koltuk altındaki gibi el ayası ve parmak içlerinin aşırı terlemesi de can sıkıcı bir durumdur. El botoksu da koltuk altı terleme botoksuyla benzerdir.  El terlemesi botoksu ile ter bezlerinin aktivitesi 3-6 ay süreyle durdurulur veya azaltılır.

Ayak Terleme Botoksu: Ayak terlemesi de önemli ve tedavi gerektiren bir sorundur. Aşırı terleme ayakta koku ve kayganlık hissi nedeniyle rahatsızlık hissi yaratır. Bu bölgelerin tedavisi de aynı koltuk altı ve el terleme botoksu uygulamalarıyla aynıdır. Uygulanan doz, uygulama şekli ve etkinlik süresi aynıdır.