Doktorlarımız

Uz.Dr. Alper Güleş

Uz.Dr. Alper Güleş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doğum Tarihi ve Yeri

Ermenek 1984

Eğitim
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Pediatri İhtisası
Kurslar ve Seminerler
  • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
  • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
  • Kateter Bakım Sanatı Adana Toplantısı
  • 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi
  • İleri Mekanik Ventilasyon Kursu
  • 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
  • Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji Sempozyumu
  • 7. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu