Doktorlarımız

Op.Dr. Turgay Ersoy

Op.Dr. Turgay Ersoy

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi
Doğum Tarihi ve Yeri

Kars 1973

Eğitim
 • Osmangazi Universitesi Tıp Fakültesi
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji İhtisası
Üyelikler
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
Kurslar ve Seminerler
 • Uluslararası katılımlı Türk Tabipler birliği yıllık kongreleri
 • Temel Nöroşirurji Kursları
 • Spiral Cerrahi ve Komplikasyon Sempozyumu
 • Hipofiz adenomları güncel yaklaşımları
 • Türk Nöroşirurji Derneği İstanbul Toplantıları
 • İstanbul Spiral Cerrahi Günleri
 • Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu