Doktorlarımız

Op.Dr. Şükrü Şükrüoğlu

Op.Dr. Şükrü Şükrüoğlu

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi
Doğum Tarihi ve Yeri

Gümülcine 1955

Eğitim
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji İhtisası
Üyelikler
  • Türk Nöroşirurji Derneği
Kurslar ve Seminerler
  • Omurga Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar
  • Metaitatik Omurga Tümörleri
  • Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri
  • Lomber Minimal Invaziv Cerrahi Kursu
  • Serebrovasküler Lezyonların Tedavisinde Mikro-nöroşirürjikal ve Endavasküler Yöntemler Kursu
  • Spinal Travmalar