Doktorlarımız

Doç.Dr Osman İrez

Doç.Dr Osman İrez

İç Hastalıkları - Başhekim Yard.
Doğum Tarihi ve Yeri

Adana 1969

Eğitim
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üyelikler
 • İç Hastalıkları Derneği
 • Muğla Tabip Odası
 • Diyabet Cemiyeti
Kurslar ve Seminerler
 • Uluslararası Obezite Sempozyumu
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi
 • İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Solunum Fonksiyon Testleri Kursu
 • Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersiziliği Toplantısı
 • Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi
 • Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongreleri
 • Ulusal Diyabet Kongreleri
 • Ulusal Hematoloji Kongreleri