Kalite Politikası

Firmamız üst yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak ve kurum kültürü sağlamak amacıyla AHU HASTANESİ ’ nin  KALİTE POLİTİKASI oluşturulmuştur. Politikamız aşağıdaki gibi ifade edilmiştir; Tani-Tedavi Kalitesi: Tanıda doğruluk, tedavide en kısa sürede istenen sonuca ulaşmak ve böylece hastamızı en kısa sürede normal yaşamına döndürmek ana ilkemizdir […]

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi vardır. Yönetim tarafından Kalite Yönetim Direktörü belirlenmiştir. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur. “ Ahu Hastanesi Kalite El Kitabı” Kalite Yönetim Sistemi yapısını ve işleyişini açıklar. Kalite Yönetim Biriminde; Kalite Direktörü, Kalite Üyeleri ve Kalite Sekreteri yer alır. Birimin çalışmaları;