Doktorlarımız

Dr. Pınar Özüpekoğlu

Dr. Pınar Özüpekoğlu

Acil Hekimi
Doğum Tarihi ve Yeri

Mersin 1974

Eğitim
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üyelikler
 • Türk Tabipler Birliği
 • Muğla Tabip Odası
Kurslar ve Seminerler
 • İşyeri Hekimliği
 • Turizm Hekimliği
 • Aile Hekimliği
 • İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İş Sağlığı
 • Entegre Kalite Yönetimi Sistemi
 • Kalite Yönetimi Eğitici Eğitimi
 • Meslek Hastalıkları Kongresi